„Unowocześnienie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w zawodzie fryzjera.

Odsłony: 5759

„Unowocześnienie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego  w zawodzie fryzjera.”

Wniosek, w ramach Programu Phare 2003 „Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich-projekt regionalny”- „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”, złożony został we wrześniu 2005. Dotyczył wsparcia projektu o tytule „Unowocześnienie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w zawodzie fryzjera”. Projekt realizowany był do roku szkolnego 2008-2009. Nadzór merytoryczny oraz główne działania związane z wdrażaniem Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej należały do kompetencji Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (komórki organizacyjnej SWEiRP) reprezentowanego przez Dyrektor Ośrodka  Ewę Rainko oraz do kompetencji Dyrekcji Zasadniczej Szkoły Zawodowej i delegowanych pracowników.

        Celem ogólnym przedsięwzięcia było dostosowanie bazy techniczno- dydaktycznej służącej nauczaniu przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu fryzjera Zasadniczej Szkoły Zawodowej do współczesnych standardów, zarówno tych związanych z nowoczesnym nauczaniem wykorzystującym narzędzia IT, jak uwarunkowań wynikających    z charakterystyki warsztatu pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w tym zakresie.

Cele szczegółowe projektu:

Bezpośrednie rezultaty realizacji programu:

Wartość projektu wyniosła 7290 euro, a kwota dofinansowania 5400 euro (po kursie z 5 lipca 2005 r. wynoszącym 4,0231 zł), wkład własny wyniósł więc 25,92 % całości budżetu przeznaczonego na przedsięwzięcie.